Privalumai

  • Visi rusų, anglų ir vokiečių kalbų vertimai, kurių apimtis yra ne didesnė nei 3 lapai, gali būti atliekami per ypač trumpą laiką – vertimas atiduodamas užsakovui užsakymo priėmimo dieną.
  • Biure dirba lietuvių kalbos specialistas, todėl visi vertimuose vartojami terminai yra suderinti pagal paskutinius Lietuvių kalbos komisijos reikalavimus.
  • Taupydami Jūsų laiką, užsakymus priimame bei vertimus perduodame Jums patogiu formatu (elektroniniu paštu ir faksu), taip pat įrašome į Jums patogią laikmeną.
  • Didesniems vertimams ir nuolatiniams klientams taikomos lanksčios nuolaidos;
  • Vertimų tikrumas tvirtinamas notariškai (Už notarinį dokumento patvirtinimą atsiskaitoma notarų biurui pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatyme numatytą tvarką.(I-2882, 1992-09-15, 19 str. ir 37 str.));
  • Pasirašę bendradarbiavimo sutartį turite galimybę mokėjimus atlikti per sutartyje numatytą laikotarpį pagal bendrą sąskaitą faktūrą vieną kartą per mėnesį.
  • Stengiamės išpildyti visus kliento pageidavimus: verčiame, tvirtiname dokumentus pas notarą, maketuojame, kliento pageidavimu siunčiame tretiesiems asmenims, pristatome ir kita;
  • Atlikdami vertimus mes įsipareigojame visą mums patikėtą informaciją išlaikyti konfidencialia.