Privatumo politika

Siekiant užtikrinti sklandų bei kokybišką paslaugų teikimą, vertimų biuras UAB ,,Translittera” tvarko ir saugo kai kuriuos klientų asmens duomenis. Klientų asmens duomenys naudojami tik su paslaugų ir pasiūlymų teikimu susijusiais tikslais, o juos nurodyti prašoma interneto svetainėje esančioje kontaktinėje arba užsakymo formoje. Visi pateikti duomenys tvarkomi ir saugomi šioje privatumo politikoje numatytais būdais ir tikslais bei grindžiami šiais principais:
• kontaktinėje ar vertimo užsakymo formoje nurodyti kliento asmens duomenys yra naudojami tik paslaugų teikimo tikslais (teikiant pasiūlymą ar paslaugą, rengiant sąskaitas ir kt.);
• nurodyti duomenys tvarkomi ir saugomi nepažeidžiant asmens privatumo, ir negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai arba klientas atsisakytų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus;
• kliento duomenų tvarkymas atliekamas laikantis tai reglamentuojančių Civilinio kodekso ir duomenų apsaugos įstatymų;
• kliento asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai ar pasiūlymui teikti;
• pateikti duomenys tvarkomi sąžiningai ir tik šią užduotį atlikti turinčių darbuotojų.
• klientai nuolat informuojami apie galimybę atsisakyti, kad Vertimų biuras toliau tvarkytų ir saugotų jų duomenis. Tai galima padaryti informuojant el.paštu arba užpildžius atsisakymo formą mūsų biure.
• Jei tarp paslaugos teikėjo (vertimų biuro UAB ,,Translittera”) ir kliento kyla ginčai, kurių nepavyksta išspręsti abipusiu susitarimu, jie sprendžiami teisės aktų numatyta tvarka.
• Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti Privatumo politikos nuostatus, tačiau įsipareigoja apie tai informuoti klientus.
• Kilus klausimams ar neaiškumams, su paslaugos teikėju galima susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.