Kontortjenester

Vi tilbyr alle KONTORTJENESTER derfor kan du: skrive ut dokumenter, kopiere, sende faksimile; også kan vi gjennomføre telefonsamtaler på fremmedspråket eller binde dokumenter.