Språkskole

Dersom du:

  • vil lære deg et nytt fremmedspråk,
  • vil få dypere kunnskap i språket eller forberede deg til fremmedspråkseksamen,
  • vil føle seg litt mer sikker på språket og oppnå bedre resultater i skolen,
  • drømmer om å mestre utfordringene og om å bli flinkere til å kommunisere med utlendinger,
  • prøver å oppnå en bedre stilling.

 

Hos oss kan du lære det!

 

Vi tilbyr kurs for enkeltpersoner eller små grupper (2-3 deltakere).

Her bruker vi de nyeste læringsmetoder, litteratur og moderne læringsmidler.

Språk – ENGELSK, TYSK, RUSSISK.

Utlendinger som snakker tysk eller russisk er velkommen til å lære litauisk på litauiskkurs.